Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca (piątek)                                                                                                                                                                                                               
godzina 9:00  
                                                                                                                -ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
-SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

godzina 10:30  
-SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
-BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zamknij