Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach to placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnym stopniu. Prowadzone są tam nowoczesne terapie wspomagające rozwój i samodzielność uczniów. Dyrektor Ośrodka – Małgorzata Karbowiak – oprowadzi nas po tej niezwykłej placówce. W szkole działa m.in. szklarnia, orkiestra, laboratorium przedsiębiorczości, pracownia garncarstwa, mieszkanie treningowe, szkoła branżowa i szkoła przysposabiająca do pracy. Na początku roku szkolnego w Ośrodku otwarto klasopracownię, w której uczniowie będą uczyć się gotowania. Poznamy Wiktorię, która 1 września przekroczyła mury tej szkoły i rozpoczęła naukę. Na koniec Bartosz Kwiatek z Panią Dyrektor odwiedzą kawiarenkę prowadzoną przez uczniów. Sprawdzimy też, jak działa wyremontowany przez Fundację Polsat Oddział Dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/jestesmydladzieci-specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-w-skierniewicach_6808553/

Zespół Downa jest chorobą genetyczną. To trisomia 21. pary chromosomów, co oznacza, że znajduje się tam dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment. Dzieci z Zespołem Downa nie muszą być izolowane, a rodziny osamotnione. W tym odcinku poznamy Roksanę, podopieczną Fundacji Polsat i dowiemy się, jak wyglądało życie jej i całej rodziny, od kiedy potwierdzono chorobę, do chwili obecnej. Rozwój dziecka z Zespołem Downa niesie ze sobą konieczność systematycznej pracy terapeutycznej. Zobaczymy, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa szkoła. Odwiedzimy Marysię, która uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach. Pokażemy też mieszkanie treningowe dla dzieci z Zespołem Downa, gdzie przygotowywane są do wejścia w dorosłość. Bartosz Kwiatek gości w studiu wyjątkowy, rodzinny duet. Poznamy Natalię z Zespołem Downa, której pasją jest dziennikarstwo oraz jej tatę Andrzeja Suchcickiego ze Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/jestesmydladzieci-zespol-downa_6805215/

Źródło tekstu i filmów: https://www.polsatnews.pl/

Zamknij