Dobiegła końca szkolna akcja „Adopcja na odległość „. Zebraliśmy kwotę 1400zł. 💪

Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za hojne datki na rzecz młodych mieszkańców Afryki, przebywających w placówce misyjnej Dilla w Etiopii. ❤️

Nasze wsparcie finansowe będzie wkładem w zaspokojenie ich podstawowych potrzeb / posiłek, ubranie, przybory szkolne/ przez okres jednego roku.

Zamknij