Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia pracownik pomocniczy gastronomii w dniu 27.10.2022 r. brali udział w konkursie kulinarnym pt.,, Jesień na stole i w kuchni’’ zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi.

Zadaniem konkursu było sporządzenie zimnego lub gorącego jesiennego dania z wykorzystaniem warzyw na podstawie autorskiej receptury oraz przygotowanie i nakrycie stołu dla 2 osób w tonacji jesiennej. W ramach zajęć praktycznych w gastronomii oraz doradztwa zawodowego uczniowie doskonalili umiejętności kulinarne i rozwijali zawodowe zainteresowania, jak również wykazali się kreatywnością w estetyce nakrywania stołów, inicjatywą i umiejętnością poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Uczestnictwo w konkursie umożliwiło naszym uczniom integrację z innymi uczestnikami szkół gastronomicznych. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursie: p. Dyrektor Małgorzata Karbowiak, p. Krystyna Domaradzka, p. Danuta Semeniuk.

Zamknij