„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry
Dla nich harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień listopada.

Dzień 1 listopada to dzień, kiedy zatrzymuje się czas. Zatrzymuje się, aby bardziej pogłębić swoją tęsknotę za tymi, co odeszli. My wspominamy tych, którzy są cały czas w naszych „specjalnych” sercach.

ŚP. BARTŁOMIEJ MILCZAREK (uczeń)

ŚP. WANDA PĄŚKO (nauczycielka)

ŚP. JAROSŁAW PRZYBYSZ (przewodniczący Rady Rodziców)

ŚP. MARIA GROCHULSKA (emerytowana kierownicza Internatu)

ŚP. KRZYSZTOF LEFLER (uczeń)

ŚP. JERZY BISKUPSKI (pracownik administracyjny)

ŚP. ZBIGNIEW KOŁODZIEJSKI (pracownik adminstracyjny)

ŚP. GENOWEFA KOWALCZYK (pracownik administracyjny)

ŚP. BARBARA DELEKTA (emerytowana nauczycielka)

ŚP. MATEUSZ BARTOSIEWICZ (uczeń)

ŚP. JADWIGA WILCZYŃSKA (wicedyrektor szkoły podstawowej)

Zamknij