Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach informuje, że w związku z przystąpieniem pracowników do strajku SOSW od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania w ośrodku mogą nie odbywać się zajęcia dydaktyczne. Istnieje również duże prawdopodobieństwo braku możliwości zapewnienia opieki świetlicowej. W związku z ww sytuacją, zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie w swoich planach możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki i zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Informacja o odwołaniu strajku będzie wywieszona na terenie SOSW oraz będzie ją można uzyskać pod numerem telefonu 468339600 w godz. 8.00 – 16.00

Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do przedszkoli i szkół, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamkniecie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy z godnie z par. 3 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz 1632)

Zamknij