28 lutego 2020 r. odbyło się w szkole, z inicjatywy Koła Wolontariatu, spotkanie całej społeczności szkolnej z wolontariuszką misyjną- Joanną Piątkowską, która wróciła niedawno z Zambii, w Afryce. Pani opowiedziała naszym uczniom o swojej pracy na misji, zwróciła też uwagę na ubóstwo i potrzeby dzieci na „ Czarnym Lądzie”. Wskazała na wiele istniejących możliwości pomocy, w tym podjęcie „adopcji na odległość”.
Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do wzięcia udziału w tej akcji, którą planujemy przeprowadzić w naszej szkole. Chcemy zebrać pieniądze, które przekażemy wybranej Placówce Misyjnej, na potrzeby dzieci żyjących w trudnych warunkach, głodnych, często pozbawionych możliwości nauki. Nasze wsparcie finansowe zaspokoi ich podstawowe potrzeby /posiłek, ubranie, przybory szkolne/ na okres jednego roku.
Zaznaczamy, że udział w adopcji i wysokość wpłaty jest całkowicie dobrowolna. Chętnych uczniów/rodziców prosimy o jej uiszczenie do wychowawcy klasy, grupy przedszkolnej.  
Akcja ma na celu rozwijanie u naszych dzieci empatii i kształtowanie postawy współczucia dla osób potrzebujących. Planowana jest na dzień 12 marca. Wtedy to szkolni wolontariusze, pod opieką nauczycieli przeprowadzą na ten cel w klasach i oddziałach przedszkolnych zbiórkę pieniężną.
Przekazanie pieniędzy udokumentujemy, składając na ręce wychowawców dowód wpłaty
i deklarację potwierdzającą podjęcie adopcji.
                                                                             Organizatorki akcji: p. A. Greta,
                                                                                                             p. E. Gala
                                                                                                             p. J. Bolimowska

Zamknij