Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu ,,Wspólne czytanie” nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Było poświęcone kształtowaniu postaw patriotycznych, rozwijaniu miłości do ojczyzny i budzeniu tożsamości narodowej.

Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację pt.,,Kim Ty jesteś?”, aktywnie włączali się w odgadywanie zagadek i odczytywanie zawartych w niej treści. Wysłuchali również wierszy o Polsce czytanych przez nauczycieli. Spotkanie zakończyła wspólnie zaśpiewana piosenka ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”. Przyjemny nastrój wzbogaciła pani dyrektor, która poczęstowała wszystkich cukierkami.

Spotkanie przygotowały Adrianna Hałat, Alicja Kucikowicz, Iwona Zagaja

foto. Adrianna Hałat

Zamknij