W dniu 10.01.2018r., w ramach realizacji wybranych zadań  hasła priorytetowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; „ 100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”, odbyło się spotkanie, przeprowadzone przez psycholog i pedagog SOSW, Beatę Strzechmińską i Beatę Prusinowską  z uczniami klas VII i VIII SP, Gimnazjum,  Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I stopnia. Tematem  spotkania było przybliżenie podstawowych  pojęć związanych z patriotyzmem  w wykorzystaniem prezentacji  multimedialnej: „Postawy patriotyczne, pojęcie patriotyzmu, honoru, odpowiedzialności i odwagi”, orazprzedstawienie sylwetek wybranych polskich bohaterów w prezentacji „Polscy Bohaterowie”.

Zamknij