W dniu 10 maja 2019r. w kinoteatrze Polonez odbyła się kolejna już konferencja” Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka”, udział w nie wzięło około 200 słuchaczy. Organizatorom udało się zaprosić znakomitych prelegentów. W tym dniu mogliśmy posłuchać wykładu prof. Ewy Pisuli, która tym razem zwróciła się do rodziców. Wykład poświęciła między innymi badaniom nad poziomem stresu towarzyszącemu rodzicom dzieci z autyzmem. To bardzo ważny temat, często w swojej pracy  skupiamy się głównie na dziecku i jego potrzebach, zapominając o rodzicach, którzy również potrzebują naszej uwagi. Kolejnym prelegentem była dr hab. n. med. Andrea Horvath, jej wystąpienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzbudziło też wiele kontrowersji. Pani Doktor powołała się na najnowsze badania dotyczące diety bezglutenowej i bezkazeinowej w leczeniu autyzmu,  jakie opublikował kierowany przez nią Zespół Żywieniowy Kliniki Pediatrii Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie konferencji rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji  u pani Doktor. Kolejny wykład wygłosiła dr Joanna Kryszczyńska „Diagnoza zaburzeń rozwojowych w okresie niemowlęcym”. Jej głos w sprawie był bardzo cenny. Pani doktor jest zarówno pediatrą, neonatologiem i rehabilitantem medycznym. Pani dr podkreślała wielokrotnie jak ważna jest współpraca wszystkich środowisk na rzecz małego dziecka i jego rodziny.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem ww. specjalistów  do, których dołączyli: dr Katarzyna Koneczna– ginekolog, położnik, dr hab. n. med. Ewelina Stoczyńska – Fidelus specjalistka biologii molekularnej i genetyk, dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska – ordynator oddziału neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, pani Katarzyna Sypka -psycholog, surdopedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach, Pani Iwona Zagaja  -wicedyrektor, koordynator programu „ Za życiem”  i Małgorzata Puchalska terapeuta wczesnego wspomagania z naszego Ośrodka. Podczas panelu poruszono wiele ważnych tematów, takich jak badania prenatalne, zwrócono uwagę na to, że badania takie powinni wykonywać certyfikowani lekarze. Omówiono najczęstsze przyczyny zaburzeń rozwojowych u dzieci, w tym oprócz wad genetycznych i rozwojowych, zaburzenia powstające z powodu niedotlenienia okołoporodowego. Przedstawiono  dostępne metody leczenia w tym hipotermię leczniczą. Ponownie podkreślano jak ważna jest współpraca wszystkich środowisk i jak cenny jest czas w ratowaniu maluchów. Omówiono procedurę przyjmowania dzieci do określonych specjalistycznych placówek.

Zwieńczeniem konferencji był wspaniały występ naszych dzieci, widzowie nie kryli wzruszenia, otrzymujemy wiele ciepłych komentarzy na temat tego występu, wszyscy są pod ogromnym wrażeniem. Uczestniczy konferencji podziwiali również wystawę prac naszych uczniów. Zachwyt budził również catering przygotowany przez Szkołę Branżową, wszystko było pyszne i efektownie przygotowane.

Jednym słowem konferencję uważamy za udaną !!!!!!

Zamknij