Dyrektor SOSW Małgorzata Karbowiak mówi, że grono pedagogiczne kieruje się w pracy z dziećmi i młodzieżą filozofią Janusza Korczaka.
„Przyzwoitość, uczciwość, miłość, wolność i sprawiedliwość to wartości, które chcemy przekazać naszym uczniom. Jest nam o tyle łatwiej, że nasze dzieci intuicyjnie czują, co jest przyzwoite, a co nie, co wolno, a  czego nie. Mam nadzieję, że nasze dzieci przez przybliżanie im postaci Korczaka będą dobrze przygotowane do przyzwoitego życia”.

Zamknij