W dniu 28.05 odbyły się warsztaty pt: „Przyczyny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i jego skutki”, które prowadziła pani Milena Ciszewska. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom istnienia w otaczającym nas świecie różnych substancji zanieczyszczających powietrze i ich wpływ na zdrowie i środowisko. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców i pani Dyrektor Małgorzacie Karbowiak, szkoła zakupiła detektor smogu. Dzìeki niemu możemy monitorować stan powietrza. Uczniowie i nauczyciele zapoznali się z urządzeniem i jego obsługą. Na koniec warsztatów w ramach utrwalenia poznanych wiadomości uczniowie z pomocą nauczyciela rozwiązywali quiz.

Zamknij