Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na przełomie marca i  kwietnia odbyli kilka wizyt studyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ” Sprawni inaczej”. Nasza młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką i  zasadami działania WTZ, jako jednostki dziennego pobytu, przygotowującej osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy. Uczniów zapoznano z zasadami rekrutacji, oprowadzono po poszczególnych, bogato wyposażonych pracowniach. Na miłe zakończenie każdego spotkania, podejmowano naszą młodzież potrawami, przygotowywanymi przez uczestników WTZ.

Zamknij