20 listopada uczniowie klasy IIIc i IIb Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy już ukończyli szkołę, znajdującymi się pod opieką Stowarzyszenia „Wspólna Troska”. Spotkanie odbyło się w restauracji Mc Donald’s i miało charakter towarzyski. Jego celem było wzmacnianie motywacji uczniów do nawiązywania relacji z innymi ludźmi oraz podejmowania aktywności komunikacyjnej. Przy tej okazji, uczniowie mieli również możliwość przećwiczyć umiejętności samodzielnego dokonywania zakupów i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

Zamknij