Janusz Korczak powiedział kiedyś: „nie ma dzieci, są ludzie”. I to jest prawda. Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały. Przecież każdy dorosły kiedyś był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko posiada prawa.

      W listopadzie w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „Prawa dziecka i ich przestrzeganie we współczesnym świecie”. Warsztaty odbyły się dla I i II etapu edukacyjnego. W klasach przysposabiających do pracy lekcje na temat praw dziecka przeprowadzili wychowawcy klas. W oddziałach przedszkolnych także zaakcentowano to zagadnienie. W jego ramach dzieci obejrzały film animowany. 

Warsztaty zostały przygotowane przez Wiolettę Trynkowską i Katarzynę Wasztan. 

Zamknij