Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Muzeum Historyczne Skierniewic, które zajmuje się upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz historycznego miasta i okolic. Mieli okazję obejrzeć pamiątki, wystawy historyczne, w tym wystawę ,,Sport polski na dawnej fotografii w trójwymiarze”.


Muzeum to bardzo ciekawe miejsce.  Można się tu spotkać z twórcami kultury i historykami, odbywają się  wykłady i koncerty, można skorzystać ze zbiorów bibliotecznych obejmujących literaturę z zakresu historii miasta, prasę lokalną wydawaną w okresie międzywojennym oraz archiwalne numery lokalnych gazet.


Zapraszamy wszystkich uczniów do odwiedzenia muzeum!

Zamknij