Podczas zajęć nasi uczniowie dbają o teren na którym znajduje się nowy punkt dydaktyczny „Leśny zakątek”, współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu uczniowie realizują zadania, które dają możliwości wykonywania przez nich różnorodnych prac.
Wyrównali teren i przygotowali miejsce, na którym stanęły kompostowniki, zapełniane świeżo koszoną trawą.
Teraz czekamy na własne podłoże do uprawy roślin.
Wiele satysfakcji sprawiało też uczniom samodzielne malowanie drewnianych mebli, zakupionych w ramach projektu.

Zamknij