W dniu 02.11.2022 i 22.11.2022 dla uczniów Szkoły Podstawowej odbyły się zajęcia „Kręgi bliskości w kontekście intymności” prowadzone przez psychologa szkolnego Beatę Strzechmińską, pedagogów szkolnych T. Uszyńską i B. Prusinowską. Zajęcia te zostały przeprowadzone w oparciu o metodę kręgów bliskości i dystansu opracowanych przez Bogusławę Kaczmarek.

Celem zajęć było:
– poznanie przez uczniów siebie, własnych potrzeb i uczuć
– umiejętność rozróżniania i nazywania rodzajów relacji interpersonalnych: intymne,
bliskie, dalsze osoby znane z widzenia, osoby nieznane – obce.
– umiejętność wyrażania decyzji i wyborów odnoszących się do tych relacji
– stawianie granic w sytuacjach potencjalnie bezpiecznych i zagrażających.


Zdobyte umiejętności będą utrwalane przez wychowawców i nauczycieli w trudnych sytuacjach, a nauczone zachowania i gesty będą stanowiły podstawę do reagowania w przypadku przekraczania granic bliskości i intymności w czasie lekcji.

Zamknij