W świecie nastolatków Internet szybko staje się częścią ich codziennego życia. Nasi uczniowie nieustannie przypominają sobie zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych, realizując scenariusze z programu Asy Internetu.
(karty pracy specjalni.pl i AsyInternetu)

Zamknij