Na finał XL edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży do Torunia, przysłanych zostało 1484 prac z Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong).

Jury wybrało 167 prac na wystawę pokonkursową, która została udostępniona 14 września 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu w budynku Ratusza Staromiejskiego.

W grupie zakwalifikowanych prac na wystawę i do plebiscytu publiczności znalazło się pięć obrazów uczniów naszej placówki:

Rafał Antos, Skierniewice, „Byki z Lascaux”

Piotr Traczyk, Skierniewice, „Cezanne/Witkowski”

Mateusz Połeć, Skierniewice, „Cezanne/Witkowski”

Mateusz Połeć ,Skierniewice, „Gauguin/Witkowski”

Mateusz Połeć, Skierniewice, „Gauguin – portret Ślewińskiego w stylu Konarskiego”

Od 14 września do 14 października 2018 roku zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w plebyscycie publiczności przy wystawie wyróżnionych prac uczestników XL Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Wystawa została podzielona na 5 kategorii wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorię osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

W każdej grupie można oddać tylko jeden głos.

Głosować można na trzy sposoby:

1. Na stronie internetowej (należy wypełnić ankietę, wymagane konto gmail.com) pod adresem: GŁOSOWANIE

2. Listownie. Pobraną ankietę należy wypełnić oraz wysłać na adres:

Dział Edukacji

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

z dopiskiem Moja Przygoda w Muzeum

lub internetowo de@muzeum.torun.pl

Ważne! Prosimy oddać głosy we wszystkich sześciu kategoriach. W przeciwnym wypadku głos zostanie uznany za nieważny.

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 19 października na stronie www.muzeum.torun.pl.

Spośród uczestników głosowania zostaną rozlosowane cenne nagrody!

Ankieta-papierowa

Zamknij