Ci co obserwują zmagania z dążeniem do samodzielności naszych uczniów, wiedzą że poniedziałek to dzień organizacyjny. Rozpakowanie, robienie zakupów, pierwsza samodzielna kolacja. Potem czas na inne aktywności, ale o tym to już później… 😉

Zamknij