21 czerwca 2018 roku zakończono realizację projektu pt. „Czystym powietrzem oddychamy jeśli o nie zadbamy”.

Projekt ten opiewał na sumę 10 881 złotych, z czego 9 231 zł. to środki pochodzące z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 1650 złotych było darowizną Rady Rodziców.

Warsztaty, konkursy i wycieczki dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych wrażeń i poszerzyły wiedzę ekologiczną, a szklarnia i inne pomoce dydaktyczne wzbogacą nasz warsztat pracy również w przyszłości. Niezmiernie ważne jest to, iż cała szkolna społeczność wspólnie uczestniczyła w projekcie, osiągając zamierzone efekty, a wykształcona w tym roku świadomość odnośnie wpływu człowieka na jakość środowiska i czystość powietrza procentować będzie jeszcze przez długie lata.

Działania i zadania zrealizowane w ramach projektu:

1. Zakup szklarni i pozostałych pomocy dydaktycznych

2. Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

Instytut Ogrodnictwa Skierniewice – zapoznanie się z różnymi technikami upraw szklarniowych.
Energetyka Cieplna Sp.zo.o. w Skierniewicach- zdobycie wiadomości na temat wytwarzania energii cieplnej, przy maksymalnym zachowaniu czystości powietrza.
Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie – wycieczka w celu obejrzenia działalności kopalni, degradacji środowiska i jego rekultywacji.
Ogród Botaniczny (Palmiarnia) w Łodzi – wykorzystanie szklarni dla możliwości produkcji roślin o różnych wymaganiach; znaczenie parków i ogrodów dla czystości powietrza w mieście.
Nadleśnictwo Zwierzyniec Maków – poznanie znaczenia lasów dla ochrony powietrza i całego środowiska.

3. Warsztaty/zajęcia stacjonarne:

„ Co to jest ekologia” – warsztaty edukacyjne
„Fauna i flora” zajęcia warsztatowe organizowane przez Bolimowski Park Krajobrazowy.
„Czyste powietrze dla każdego” – zajęcia edukacyjne
„Od nasionka do roślinki” warsztaty edukacyjne
„Funkcje lasu” zajęcia warsztatowe
„Czynniki wpływające na stan naszego środowiska” – zajęcia warsztatowe

4. Konkursy:

„Niszczysz las, niszczysz nas” – konkurs plastyczny dowolną techniką – skutki niewłaściwego postępowania człowieka względem środowiska.
„Dbamy o środowisko” – zbiórka nakrętek, butelek Pet, baterii, makulatury i itp. – konkurs na zbiórkę jak największej ilości surowców wtórnych.
„Zielone płuca miasta” – konkurs fotograficzny obrazujący stan Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
„Ze szklarni pod chmurkę” – konkurs na wyhodowanie w szklarni najładniejszych roślin przeznaczonych do nasadzeń w terenie.
„Ze szklarni na talerz” – konkurs na zdrowe dania z wykorzystaniem warzyw z własnej szklarni i ogródka.

5. Inne działania:

„Sprzątanie Świata”
„Światowy Dzień bez Samochodu”
„ Dzień Czystego Powietrza”
„My dla środowiska”
Dzień Ziemi – udział w sadzeniu lasu
Rajd Ziemi

Zamknij