Pani M. Żeromska-Tomczyk wzięła ostatnio udział w szkoleniu nt. „Interwencja kryzysowa – między profilaktyką a terapią” organizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

W ciągu 3 dni nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi i policjanci słuchali prezentacji, dzielili się swoim punktem widzenia i dyskutowali o sytuacjach kryzysowych dzieci i młodzieży. Taka wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych służb jest bardzo pomocna w organizowaniu pomocy i rozumieniu swojej w niej roli .

Zamknij