Z satysfakcją informujemy, że przystąpiliśmy do projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie XI 3. 3. Jest to program stypendialny dla uczniów zdolnych uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program stypendialny w roku 2018/2019 realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Stypendium otrzymało, po spełnieniu wszystkich opisanych kryteriów, dwóch uczniów naszej szkoły branżowej.

Uczniowie wraz z opiekunem pojechali podpisać umowy. Przez okres 10 miesięcy będą otrzymywać po 1000 zł brutto miesięcznie.

Zostały opracowane Indywidualne Plany Rozwoju przez zespół w składzie: opiekun dydaktyczny we współpracy z nauczycielem zawodu, nauczycielem informatyki, doradcą zawodowym, a przede wszystkim uczniami.

Gratulujemy! Mamy nadzieję, że dzięki stypendium stworzycie sobie, drodzy uczniowie, jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju zainteresowań i talentów.

Możemy ujawnić, że Michał zajmie się doskonaleniem w obszarze florystyki, a Artur planuje dokształcanie w zawodach: barman, kelner, barista.

Trzymamy kciuki za Wasz sukces. Gratulujemy Waszym nauczycielom.

Zamknij