Arteterapia

Arteterapia inaczej terapia prze sztukę jest metodą pracy z uczniem wspierającą jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Podczas zajęć stosowane są techniki plastyczne o szerokiej różnorodności. Uczestnik zajęć w trakcie ich trwania ma możliwość: wyrażania swoich potrzeb i emocji, wypowiadania się na tematy, które go frapują (sytuacje ze szkoły, domu itp.), nawiązania niewerbalnego dialogu z prowadzącym oraz współuczestnikami zajęć. Dzięki tym zajęciom może: samodzielnie podejmować decyzje i eksperymentować, odreagowywać i relaksować się, a także przeżywać radość w trakcie odbioru i tworzenia sztuki.

Atreterapia odgrywa dużą rolę w usprawnianiu psychoruchowym. Uczeń poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

Zajęcia arteterapii odbywają się w pracowniach:

· Malarskiej,
· Wikliny,
· Gliny,
· Filcu i różnych technik.

Zamknij