Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się co miesiąc, od października do kwietnia, projekcje kinowe dla uczniów. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Inauguracja programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Polonez” odbyła się 10 października dla klas młodszych, a 15 października dla klas starszych. Dzieci z klas I-III wysłuchały prelekcji nt. „Jak działa kino?” i obejrzały film „Nocturna”, zaś tematem prelekcji dla starszych uczniów była „Pasja” i film „Felix”. Koordynator programu p. Agnieszka Skoczek podziękowała wszystkim za przybycie i udział w przedsięwzięciu.

Zamknij