1 marca 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów  II etapu edukacyjnego w cyklicznym czytaniu literatury pt: „Początki Państwa Polskiego, zapoznanie z legendą o królu Popielu i Mysiej Wieży” Uczniowie czytając wybrane teksty i wcielając się w postać Mieszka I, jego żony Dobrawy oraz pierwszego króla Polski- Bolesława Chrobrego zapoznali się z podstawową wiedzą dotyczącą początków powstania naszego państwa. Podsumowaniem spotkania było wykonanie gazetki szkolnej o tejże tematyce.   

  J. Cichocka i E. Kostrzewa                                         

Zamknij