Realizując zadanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego „Podejmowanie działań służących budowaniu wspólnoty, kształtowaniu patriotyzmu lokalnego”, uczniowie klasy VII b, wraz ze swoją wychowawczynią, wybrali się do Muzeum Historycznego Skierniewic. Zajmuje się ono upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz historycznego miasta i okolic. Gromadzi pamiątki, organizuje wystawy sztuki i wystawy historyczne, w tym wystawy promujące lokalnych artystów. Uczniowie mogli obejrzeć zgromadzone w muzeum obrazy, historyczne stroje, sztandary, zabytkową broń i inne eksponaty.

Zamknij