W dniu 27 marca uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach pomagających im poznać schemat własnego ciała oraz dających poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia były również doskonałą formą do rozładowania energii.

Zamknij